PRODUCCIO


Produccio

 

Sense perdre de vista els nostres orígens, FRUITS SECS SENDROS barreja la tradició del seu treball amb el “saber fer” dels nous mètodes de producció. Es en aquest punt del procés en el que s’obté el fruit de la nostra experiència en el esclofollat de l’ametlla.

La nostra filosofia es centra en la consecució dels protocols de producció, estudiats acuradament per tal d’aconseguir un grà d’ametlla que sobresurti per la qualitat, presencia, color, olor i gust.

En aquests protocols adquireixen una rellevant importància:

  • La avaluació i selecció de proveïdors
  • El control de Traçabilitat
  • El control de Qualitat