Noves Varietats


Amb les noves varietats experimentals s’obre un gran ventall de possibilitats per a treballar amb varietats de gran qualitat que destaquen per la seva uniformitat.

Varietat creada per a substituir l’ametlla Marcona: Belona

Varietas de Floració Tardana: Vairo, Marinada, Tarraco, Mas Bovera, Constantí, Glorieta, Francolí.