Grà d’ametlla


A Fruits Secs Sendrós treballem l’ametlla ecòlogica i convencional.

Del trencat de la closca obtenim un grà d’amella de les diverses varietats:

qualitats i formats:

  • gra seleccionat calibrat
  • gra seleccionat no calibrat
  • gra no selecciona